Hörntornet Fastighets AB är ett privat fastighetsbolag vars strategi är långsiktig förvaltning av välbelägna fastigheter med attraktiva lägenheter. Bolaget förvaltar fastigheter i Västervik.

INTRESSEANMÄLAN
tel. 0490-20076
mob. 070-605 77 57
epost. kontakt@horntornet.se